Przedmioty oferowane w systemie IB Diploma Programme

 

 

Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów wraz z opisami oferowanych w naszej szkole dla uczniów realizujących program matury międzynarodowej IB Diploma Programme. 

 

Grupa 1:      

                   Język polski SL 

                   Język Polski HL 

                  Język Angielski A HL 

Grupa 2:      

                   Język angielskie HL 

                   Język niemiecki SL 

                   Język niemiecki HL 

                   Język francuski (ab initio) SL 

                   Język francuski B SL 

                   Język rosyjski (ab initio) SL 

Grupa 3:

                   Historia SL 

                   Historia HL 

                   Geografia SL 

                   Geografia HL 

                   Ekonomia SL 

                   Ekonomia HL 

                   Psychologia SL 

Grupa 4:

                   Chemia SL 

                   Chemia HL 

                   Fizyka SL 

                   Fizyka HL 

                   Biologia SL 

                   Biologia HL 

                   Informatyka SL 

                   Informatyka HL 

Grupa 5:

                   Matematyka (studies) SL 

                   Matematyka SL 

                   Matematyka HL 

Grupa 6:

Uczeń wybiera jeden dodatkowy przedmiot z grupy 2-4.