Absolwenci naszej szkoły po IB DP

              Z wielką radością pragniemy poinformować Państwa o wynikach uczniów IB DP z rocznika maturalnego 2015 oraz 2016. Aż, 50% naszych absolwentów wybrało renowmowane uczelnie zagraniczne między innymi: University of Birmingham, New York University of Shanghai, University College London, Queen Mary w Londynie, University of Aberdeen, University of Nottingham czy Leeds Beckett University. Największym zainteresowaniem za granicą cieszyły się studia na kierunkach: językowych, prawniczych, ekonomicznych, informatycznych. Nasi uczniowie studiują nie tylko na uczelniach w krajach anglojęzycznych, wybierają również studia w krajach niemieckojęzycznych takich jak: Niemcy na Technical University of Berlin, czy Austria na Uniwersytecie Wiedeńskim. Studiowane tam kierunki to inżynieria chemiczna i prawo biznesowe.

            Uczniowie decydujący się na pozostanie w kraju osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, co pozwoliło im podjąć studia na prestiżowych polskich uczelniach, takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Warszawie, Politechnika Warszawska. Największym zinteresowaniem wśród kierunków oferowanych przez rodzime uczelnie cieszyły się wydziały: lekarski, inforamtyczny, prawa, zarządzania, dziennikarstwa. Wybieranymi kierunkami są również kierunki nietuzinkowetakie takie jak: filologia koreańska, studia skandynawskie czy elektrotechnika z telektroniką. Świadczy to o szerokich zainteresowaniach naszych uczniów, jak również ich doskonałym przygotowaniu, co zaaowocowało podjęciem studiów na czołowych uczelniach w kraju i za granicą.