UWAGA KLASA II H

 INTERNAL ASSESSMENT

(Polish A: Individual Oral Presentations)

 

W dniach 12-13 luty 2014r. (środa-czwartek) w godzinach od 8.00 do 14.00 odbędzie się w szkole pierwszy egzamin programu IB DP z zakresu internal assessment (język polski - indywidualne prezentacja). Uczniowie przystępuję do egzaminu w czytelni według listy wywieszonej na tablicy informacyjnej. Uczniowie, którzy w danym dniu mają wyznaczony egzamin są zwolnieni z zajęć lekcyjnych (pozostała część klasy uczęszcza na regularne zajęcia według planu lekcji). Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!

                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                         Dariusz Bossowski

Warsztaty językowe z AIESEC

Znajomość języków obcych oraz zdolności komunikacyjne są jednymi z najbardziej pożądanych umiejętności i cech wśród pracowników. Warto jak najwcześniej zacząć korzystać z okazji do ich zdobywania i rozwijania. Możliwość taką daje udział w projekcie AIESEC Universty, którego kolejna edycja rozpocznie się już 28 października i potrwa 8 tygodnia. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość nauki języka:

- anielskiego,

- rosyjskiego,

- hiszpańskiego,

- francuskiego,

- chińskiego,

- japońskiego,

na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Podczas warsztatów AIESEC University wszystkie zajęcia realizowane są w języku angielskim, a oprócz zajęć w grupie przeprowadzane są także indywidualne konwersacje oraz tzw. Language Tours (spotkania z nauczycielem w sklepie, restauracji, pubie, wspólne podróżowanie).

AIESEC University to nie tylko nauka języków. To także możliwość poznania nowych kultur, nawiązania międzynarodowych znajomości oraz rozwijania swoich zainteresowań. Koszt 8-tygdniowych warsztatów to 150zł.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.learnbyplay.pl.

Podręczniki na rok szkolny 2013/2014 do programu IB DP

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, zgodnie z art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późniejszymi zmianami) ogłasza zestaw podręczników, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2013/2014.

Szczegółowy wykaz dla klasy II h (międzynarodowej) dostępny jest w zakładce 'PODRĘCZNIKI', a także na tablicy ogłoszeń.

Wyniki sprawdzianu kompetencji do klasy pre-IB

Informujemy wszystkich kandydatów do klasy pre-IB, iż lista osób zakwalifikowanych do rekrutacji do klasy pre-IB jest wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole. Informacje na temat wyniku sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego są  dostępne w sekretariacie szkolnym.

 

                                                                                                                Emilia Makarska

                                                                                                          koordynator programu IB DP

 

Egzamin wstępny do programu IB DP

Przypominamy, że egzamin wstępny do klasy II h realizującej program matury międzynarodowej IB DP odbędzie się we czwartek (11.IV.2013) o godzinie 10.00 w sali 6 i 7. Kandydatów prosi się o przybycie około 15 minut przed egzaminem, zabranie ze sobą materiałów piśmiennych, legitymacji szkolnej oraz numeru pesel. Egzamin będzie trwał 120 minut.

Lista osób na egzamin ustny, który odbędzie się w piątek od godziny 8.00 (do około godz. 16.00) jest wywieszona na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły. Zawiera ona przybliżoną godzinę rozpoczęcia egzaminu indywidualnie dla każdego kandydata. Prosimy o punktualność!

 

                                                                                                                                  Emilia Makarska

                                                                                                                           koordynator programu IB DP