Szkolenie z obsługi kalkulatora TI Nspire CX - podsumowanie

W dniach 15.09.2016 r. oraz 22.09.2016 r. uczniowie klasy IIH - oddziału matury międzynarodowej - zapoznawali się z obsługą kalkulatora graficznego TI Nspire CX. Szkolenie prowadzone było w formie warsztatów. Po krótkim wykładzie i przekazaniu podstawowych informacji uczestnicy rozpoczęli pracę nad przygotowanymi zadaniami.

Kalkulator TI Nspire CX jest kalkulatorem graficznym wykorzystywanym przez uczniów na lekcjach z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Jego zaawansowane możliwości pomagają naszym uczniom w rozwiązywaniu problemów naukowych z różnych dziedzin. TI Nspire CX pozwala analizować zadanie i prezentować je: algebraicznie, graficznie, geometrycznie, liczbowo i opisowo. Możliwe jest wprowadzanie zmian na wykresach w czasie rzeczywistym, by obserwować ich związki i konsekwencje. Tworzenie wykresów, ich analiza oraz możliwości wbudowanego w kalkulator arkusza kalkulacyjnego pozwalają przyspieszyć procesy obliczeniowe i skupić się na właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Udział w warsztacie oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe pozwolą naszym uczniom na sprawne posługiwanie się tym ciekawym narzędziem na lekcjach w szkole, ale również w życiu codziennym.

Katarzyna Wardzińska
Mirosław Pryszczepko