ODBIÓR DYPLOMÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB DIPLOMA PROGRAMME

Zapraszamy absolwentów programu matury międzynarodowej IB Diploma Programme po odbiór dyplomów maturalnych od poniedziałku (05.09.2016r.) w sekretariacie szkoły.

                                                                                           dyrektor szkoły

                                                                                         Dariusz Bossowski