MOCK EXAMS IIIH

HARMONOGRAM MATUR PRÓBNYCH

W KLASIE III H

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

DIPLOMA PROGRAMME

28.11. -  30.11.2016r.

oraz 01.12. - 07.12.2016r.  

DATA  

PORA  

GODZINA

PRZEDMIOT

ARKUSZ  

SALA  

 

28.11.2016

poniedziałek

 

 

rano  

  

8.15 – 10.15

Polski A HL  

arkusz 1  

306

 

8.15 – 9.45

Polski A SL  

arkusz 1  

307

 

arkusz 1

308

 

popołudnie 

  

11.00 – 12.30

Ekonomia SL / HL  

 

arkusz 1  

 

307

 
 

13.00 – 14.30

 Ekonomia SL / HL  

arkusz 2 

307

 

29.11.2016

wtorek

rano  

8.15 – 9.45

Angielski B HL  

 

  

arkusz 1  

 

307

 

308

 

10.00 – 11.30

arkusz 2  

307

 

308

 

popołudnie

12.00 – 13.00

Fizyka SL / HL

arkusz 1

307

 

13.15 - 15.30

Fizyka SL / HL

arkusz 2

307

 
 

30.11.2016

środa

 

 

 

 

rano  

  

 

  

  

8.15 – 10.15

Matematyka HL  

  

 

arkusz 1  

307

 
 

10.30 – 12.30

arkusz 2  

 

307

 
 

8.15 – 9.45

Matematyka SL / studies  

  

arkusz 1  

306

 

308

 

10.00 – 11.30

arkusz 2  

306

 

308

 

popołudnie

13.00 – 14.30

Niemiecki HL

arkusz 1  

307

 

13.00 – 14.30

Francuski ab initio SL

arkusz 1

308

 

01.12.2016

czwartek

 

rano  

8.15 – 9.15

Biologia HL

arkusz 1  

307

 

9.30 – 11.45

Biologia HL

arkusz 2  

307

 
 

popołudnie 

12.00 -13.30

Informatyka SL

arkusz 1

307

 

14.00 – 15.00

Informatyka SL

arkusz 2

307

 

02.12.2016

piątek

rano  

8.15 – 9.15

Chemia HL

arkusz 1  

307

 

8.15 - 9.00

Chemia SL 

arkusz 1

308

 

9.30 - 11.45

Chemia HL

arkusz 2

307

 
 
 

9.15 – 10.30

Chemia SL

arkusz 2  

308

 

popołudnie  

  

12.00 – 13.30

Niemiecki HL  

arkusz 2

307

 

12.00 – 13.00

Francuski ab initio SL

arkusz 2

308

 

05.12.2016

poniedziałek

rano  

8.15 – 9.15

Historia HL  

arkusz 1  

307

 
 

9.30 – 11.00

Historia HL  

arkusz 2  

307

 

8.15 – 9.30

Biologia HL

arkusz 3

308

 

  popołudnie

11.30 – 13.30

  Psychologia SL

arkusz 1

307

 

06.12.2016

wtorek

rano  

8.15 – 9.45

Geografia HL

arkusz 1  

307

 

10.00 – 12.00

Geografia HL

arkusz 2  

307

 

  popołudnie

13.00 – 14.00

  Ekonomia HL

arkusz 3

307

 

07.12.2016

środa

rano

8.15 – 9.30

Fizyka HL

arkusz 3

307

 

8.15 – 10.45

Historia HL

arkusz 3

308

 
 

popołudnie

12.00 – 13.00

Psychologia SL

arkusz 2

308

 

Uczniowie zwolnieni są z zajęć tylko w czasie pisania swoich matur próbnych .

Pozostała część klasy uczy się zgodnie z rozkładem zajęć na dany dzień. 

Wolontariat uczniów IB DP

           
             W dniach 24-26 października 2016r. dwie uczennice naszego liceum, Izabella Azzato oraz Katarzyna Sokołowska z klasy II H IB DP, uczestniczyły w międzynarodowej konferencji Wolves Summit w Warszawie. Konferencja ta zrzeszała przedstawicieli startupów oraz inwestorów, umożliwiając im zawieranie nowych współprac. Wydarzenie było świetną okazją do zdobycia dodatkowego doświadczenia oraz poznania nowych ludzi nie tylko z samej Polski, ale i całego świata.
Mimo to, że nasze uczennice były najmłodszymi wolontariuszkami, to udało im się jak najlepiej wykonać powierzone im obowiązki i stanąć na wysokości zadania. 

Konkurs stypendialny “Cambridge cLASs”

Cambridge University Polish Society (CU PolSoc), czyli stowarzyszenie polskich studentów na uniwersytecie w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, razem z Leysin American School w Szwajcarii (LAS), organizują konkurs stypendialny “Cambridge cLASs” skierowany do najzdolniejszych uczniów klas 1. szkół ponadgimnazjalnych.

Dwie nagrody główne obejmują pełne stypendium do LAS na lata szkolne 2017-19 (program IB), program mentoringowy obejmujący pomoc przy aplikacji na prestiżowe studia na najlepszych uczelniach świata przeprowadzony przez członków CU PolSoc oraz dwudniową wycieczkę do Cambridge, w trakcie której laureaci zostaną zaproszeni do udziału w dorocznej kolacji zorganizowanej przez CU PolSoc (maj 2017).

Szczegółowe informacje o konkursie i szkole LAS oraz formularz aplikacyjny znajdziecie na stronie www.cambridgeclass.pl oraz u p. prof. Sylwii Łapińskiej w bibliotece.

Kamila Fidler

Koordynator CAS

 

Szkolenie z obsługi kalkulatora TI Nspire CX - podsumowanie

W dniach 15.09.2016 r. oraz 22.09.2016 r. uczniowie klasy IIH - oddziału matury międzynarodowej - zapoznawali się z obsługą kalkulatora graficznego TI Nspire CX. Szkolenie prowadzone było w formie warsztatów. Po krótkim wykładzie i przekazaniu podstawowych informacji uczestnicy rozpoczęli pracę nad przygotowanymi zadaniami.

Kalkulator TI Nspire CX jest kalkulatorem graficznym wykorzystywanym przez uczniów na lekcjach z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Jego zaawansowane możliwości pomagają naszym uczniom w rozwiązywaniu problemów naukowych z różnych dziedzin. TI Nspire CX pozwala analizować zadanie i prezentować je: algebraicznie, graficznie, geometrycznie, liczbowo i opisowo. Możliwe jest wprowadzanie zmian na wykresach w czasie rzeczywistym, by obserwować ich związki i konsekwencje. Tworzenie wykresów, ich analiza oraz możliwości wbudowanego w kalkulator arkusza kalkulacyjnego pozwalają przyspieszyć procesy obliczeniowe i skupić się na właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Udział w warsztacie oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe pozwolą naszym uczniom na sprawne posługiwanie się tym ciekawym narzędziem na lekcjach w szkole, ale również w życiu codziennym.

Katarzyna Wardzińska
Mirosław Pryszczepko

ODBIÓR DYPLOMÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB DIPLOMA PROGRAMME

Zapraszamy absolwentów programu matury międzynarodowej IB Diploma Programme po odbiór dyplomów maturalnych od poniedziałku (05.09.2016r.) w sekretariacie szkoły.

                                                                                           dyrektor szkoły

                                                                                         Dariusz Bossowski